donderdag 28 mei 2015

#ROLANDLEDERTOUR #6


 chubby rick
 freestyle gast
 bday
 snotre dome en aan de seine
 we're back

 we froggy mane
 spicey milan
 station de la bastille
 pigalle legends

 bonte avond


jawel jossss

woensdag 27 mei 2015

#ROLANDLEDERTOUR #5


 mentol-gast
 tyyyyyyyyyyyyyyfus kiddows
 de enige echte sombrerogast
 klein trappetje


 mongoplaza

 klein insta'tje

 créteillings


 'shorty heeft ons genaaid'


 klein molentje
 b-day boy
 klein cervezatje

 klein torentje
dan ken u er achtermekaar uit hè, dan weet u dat!

dinsdag 26 mei 2015

#ROLANDLEDERTOUR #4

 klein arcje
 klein ontbijtje
 klein wallride'tje
 klein bakkie


 klein selfie'tje

 we're back yo!

klein paaltje
 
 chef milan
 bommen milan
 thuisbios
enders.